PRAVIDLA SERVERU

Uživatelská pravidla portálu Fenixcraft.cz (dále jen pravidla).
Tato pravidla jsou platná od 30.05.2024 a vztahují se na všechny uživatele portálu Fenixcraft.cz a všech přidružených aplikací. Uživatelům může být při porušení těchto pravidel zablokován či omezen účet.

Uživatelem je v kontextu pravidel hráč. Admin týmem či administrátorem je v kontextu pravidel Provozovatel či osoba pověřená provozovatelem vykonávající činnost administrátora.
Zkrácená a zjednodušená verze pravidel je dostupná ve hře příkazem /pravidla. Hráč při registraci příkazem /register souhlasí s těmito pravidly v plném znění. 1. Integrita Hry:
  Jakékoliv externí softwarové nástroje, modifikace nebo skripty, které poskytují hráči neautorizované výhody, jsou striktně zakázány. Toto zahrnuje, ale není omezeno na, hacky, cheaty, autoclickery, makra nebo jakékoli jiné formy automatizace, které mění herní mechaniky nebo poskytují hráči výhody, které nejsou dostupné v základní hře. Vyjímku mají jednoduché minimapy.
 2. Stabilita Serveru:
  Jakékoli činnosti, které záměrně zatěžují nebo destabilizují server, či jakoukoli aplikaci portálu Fenixcraft.cz jsou přísně zakázány. To zahrnuje generování nadměrného počtu entit, využívání chybných příkazů, vytváření nekonečných smyček nebo jiných akcí, které vedou k lagům, pádům serveru nebo jeho jiným formám nefunkčnosti.
 3. Férové Prostředí:
  Využívání jakýchkoli softwarových chyb, nedostatků nebo bugů ve hře či serveru, které poskytují hráči neférovou výhodu nebo poškozují herní zážitek ostatních hráčů, je zakázáno. Hráči jsou povinni okamžitě nahlásit jakoukoli zjištěnou chybu admin týmu.
  Chyba (bug) je v kontextu těchto pravidel jakýkoli neúmyslný nebo nežádoucí stav, který způsobuje odchylku od očekávaného chování hry nebo serveru. To zahrnuje softwarové chyby, nedostatky v kódu či kompatibilitě, nesprávnou konfiguraci serveru nebo pluginů, které mohou hráčům poskytnout neférovou výhodu nebo zpřístupnit herní mechaniky způsobem, který nebyl zamýšlen.
 4. Respekt K Hráčům:
  Jakékoliv formy verbálního napadání, včetně spamu, nadávek, urážek, či nevhodného chování ve všech formách komunikace na serveru, jsou přísně zakázány. Toto zahrnuje veřejný chat, soukromé zprávy (msg), cedulky, knížky, pojmenování itemů a další formy komunikace.
 5. Korektní Identita:
  Používání vulgárních, urážlivých nebo jinak nevhodných přezdívek (nicků) a skinů je zakázáno. Všichni hráči musí mít přezdívky a skiny, které jsou v souladu se standardy slušného chování a respektu vůči ostatním.
 6. Reklamní Etika:
  Jakákoliv forma reklamy, která propaguje jiné servery, webové stránky, discordy, streamovací kanály nebo sociální sítě bez předchozího písemného svolení od majitele serveru, je zakázána. Toto zahrnuje domény, URL adresy nebo přímé zmínění názvu v kontextu propagace.
 7. Nulová Tolerance Extremismu:
  Jakékoliv projevy rasismu, fašismu nebo jiných extrémistických ideologií jsou striktně zakázány. To zahrnuje jakékoli výroky, symboly, nebo chování, které podporují nebo propagují tyto ideologie.
 8. Prevence Šikany:
  Jakákoli forma šikany, kyberšikany nebo vyhrožování je zakázána. Toto zahrnuje, ale není omezeno na, vyhrožování, zesměšňování, neustálé obtěžování nebo jakékoli jiné chování, které má za cíl znepříjemnit hru ostatním hráčům.
 9. Základní Respekt:
  Obtěžování nebo neustálé zabíjení hráčů, zvláště nováčků, je zakázáno. To zahrnuje mimo jiné i úmyslné spamování zabíjení hráče s cílem získat jeho hlavu nebo jiné odměny.
 10. Etičtější Herní Prostředí:
  Jakékoli formy podvodného chování, jako je zabití hráče po jakémkoli teleportu (tpa kill) za účelem jeho okradení, falešné obchodování (předstírání obchodu a následné zabití hráče), nebo jiné podvodné jednání, jsou přísně zakázány.
 11. Fér Obchodování:
  Vystavování bezcenných předmětů (odpadu) v aukcích, spamování aukcí nebo úmyslné přestřelování cen v aukcích je zakázáno. Rovněž je zakázáno vystavovat pojmenované itemy za účelem jakékoli komunikace (propagace, urážky apod.).
 12. Ochrana Krajiny:
  Jakékoli aktivity, které úmyslně poškozují herní svět jsou zakázány. To zahrnuje ničení přírody stavbou nesmyslných staveb (jako bloky 1x1, cobble kostky apod.), obklopování rezidencí jiných hráčů nebo úmyslné znehodnocování okolí jejich rezidencí a veškeré další situace, kdy je bez dalšího relevantního účelu znehodnocena herní mapa.
 13. Herní Etika:
  Úmyslné kazení hry ostatním hráčům, jako je ničení nezareskovaných staveb nebo vykrádání truhel, je zakázáno. I když majitel objektu nese odpovědnost za zabezpečení svého majetku, úmyslné poškozování staveb ostatních hráčů je zakázáno a bude trestáno.
 14. Ochrana Hráčské Důvěry:
  Pořádání falešných eventů, kde po dokončení hráče zabijete nebo mu nedáte slíbenou odměnu, je zakázáno. Všechny eventy musí být vedeny férově a transparentně.
 15. Integrita Komunity:
  Jakékoliv pokusy navádět ostatní hráče k úmyslnému porušení pravidel nebo veřejné urážení či pomlouvání serveru nebo členů Admin-Teamu (AT) jsou zakázány. Všichni hráči musí respektovat pravidla a autoritu Admin-Teamu.
 16. Pravdivost Nabídek:
  Jakékoli falešné nabídky nebo akce, které mají za cíl oklamat hráče a následně je zabít, jsou přísně zakázány. Všechny nabídky a akce musí být vedeny férově a transparentně.
 17. Konzistence Pravidel:
  Všechna pravidla serveru platí i pro hráče s zakoupenými ranky, bez jakýchkoliv výjimek. Všichni hráči jsou povinni dodržovat pravidla bez ohledu na jejich status nebo rank. Hráči, který zakoupil jakékoli právo k Virtuálnímu produktu z nabídky na obchodu - obchod.fenixcraft.cz může být toto právo při porušení těchto pravidel nebo obchodních podmínek omezeno tím, že dojde k omezení jeho uživatelského účtu či přístupu jeho uživatelského účtu na herní server.
 18. Respekt K Admin-Teamu:
  Nerespektování rozhodnutí členů Admin-Teamu nebo pokusy o obcházení jejich trestů jsou zakázány. Všichni hráči musí respektovat autoritu a rozhodnutí Admin-Teamu.
 19. Žádosti O Výhody:
  Je zakázáno neustálé žádání o věci nebo výhody od členů Admin-Teamu, obchodování s členy Admin-Teamu, kteří mají přístup k creative módu. Úpravy přes worldedit bez předchozího souhlasu vedení jsou zakázány.
 20. Zákaz Mimo-serverového Obchodování:
  Jakékoli mimo-serverové obchodování s výhodami nebo věcmi vázanými k účtu hráče, včetně přeprodeje za peníze nebo jiné odměny, je přísně zakázáno. Provozovatel neručí za žádné ztráty nebo problémy vzniklé z těchto transakcí.

© Copyright 2024 FenixCraft. Všechna práva vyhrazena. Nejsme součástí společnosti Mojang AB.
FAQ | GDPR | Terms of Service

Vytvořeno: Honza a Hanis03